Krönika

Göran Rosenberg: Ord utan sammanhang

4:49 min

Tänk dig att du försöker säga något till en person som systematiskt missuppfattar vad du försöker säga – eller ännu värre, inte bryr sig om att förstå vad du försöker säga. Som istället främst verkar bry sig om vilket eller vilka ord du har använt. Där sammanhanget som ordet eller orden används i inte spelar någon roll, och därmed inte heller avsikten med det du försöker säga.

Visst kan det finnas ord som redan i sig är så belastade att de kräver extra mycket sammanhang och en tydligt uttalad avsikt för att kunna användas. Men ord som inte får användas alls, oavsett sammanhang och avsikt, ord som redan i sig anses vara så kränkande eller hotfulla att de inte bör användas och uttalas överhuvudtaget, det är något annat.

Senast det begav sig var väl George Orwells sanningsministerium, som såg till att alla ord som kunde tolkas på mer än ett sätt, det enda godkända, rensades bort.

Fast det var ju en roman. 1984 hette den.

2021 är ingen roman. 2021 är ett år då vi redan hunnit se högst verkliga exempel på hur användningen av ett enskilt ord kan attackeras och ibland beivras, oavsett i vilket sammanhang och i vilket syfte det har använts.

För några veckor avslöjades att en föreläsare på en kurs i sexologi vid fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö universitet hade visat exempel på negativa stereotyper av människor. Hen hade visat bilder på vad som kallas blackface och vad som kallas yellowface, och hen hade några gånger också nämnt n-ordet, och hen hade gjort så i det uttalade syftet att visa på problemet med stereotyper.

De som avslöjade föreläsaren, i en artikel i Sydsvenska Dagbladet, var en grupp studenter, som ansåg att sammanhanget och syftet med användandet av bilderna och orden inte spelade någon roll. ”Vi frågar oss”, skrev de, ”på vems bekostnad tar man sig rätten att chockera och skada med rasism oavsett intention.”

Det mest uppmärksammade exemplet under senare tid på hur ord kan fås att uppfattas som kränkande eller hotfulla genom att lyftas ur sitt sammanhang är förslaget att byta namn på en samlingssal på Konstfack i Stockholm, från Vita Havet till något annat.

Att förslaget kom från ett konstnärskollektiv som kallade sig Brown Island, bruna ön, fäste onekligen uppmärksamheten på ordet vit. Men på samma sätt som ordet vit här lyftes ur sitt sammanhang, skulle också ordet brun kunna göra det.

För personer med min bakgrund, den judiska, associerar färgen brun i regel till något helt annat än ett konstnärskollektiv på Konstfack.

Förmågan att uppfatta och tolka sammanhanget bakom orden vi använder är i själva verket grundläggande för all mänsklig kommunikation.

Datorer har såvitt jag vet inte den förmågan.

Datorer kan inte läsa av mänskliga sammanhang och avsikter, i varje fall inte särskilt väl; än mindre kan de programmeras med hela den värld av associationer, minnen och tankar, som ett ord kan väcka hos en människa.

I datorernas värld måste varje ord betyda en sak och inte en annan.

I människornas värld däremot kommer ord alltid att betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang de används.

Vitt är inte bara vitt, och brunt är inte bara brunt, och det förkättrade n-ordet är inte bara n-ordet.

Avhänder vi oss förmågan att tolka och förstå ord och meningar i sitt sammanhang, avhänder vi oss också förmågan att kommunicera med människor från ett annat sammanhang än vårt eget, det vill säga med människor som bär på en annan värld av erfarenheter, associationer och minnen än vi.

Till försöken att förklara hur människor i vår genomkommunicerade värld kan leva i vitt skilda verkligheter, utan vare sig förmåga eller vilja att förstå eller ens kommunicera med varandra, ber jag att få lägga också detta; det systematiska skapandet av missförstånd och oförståelse genom att rensa ord från sammanhang och avsikt.

Eller för att ta det ett steg till; hur kan vi fortsätta att kommunicera som människor, och inte som datorer, om vi inte förmår använda oss av det mest mänskliga av alla verktyg, språket, för att förstå vad det är vi faktiskt försöker säga till varandra.