RECENSION – LITTERATUR

Mer verk än liv när Göran Rosenberg skildrar judisk 1900-talshistoria

3:02 min
  • Biografin "Rabbi Marcus Ehrenpreis förlorade kärlek" handlar om den judisk identiteten i en anti-semitisk tid.
  • Marcus Ehrenpreis som var överrabbin i Stockholm från första världskriget till 1948 var en välkänd debattör både i Sverige och internationellt.
  • Boken ger en detaljerad översikt av judisk debatt, men Mikael Timm tycker att huvudpersonen själv försvinner i all politik.

Titel: "Rabbi Marcus Ehrenpreis förlorade kärlek"
Författare: Göran Rosenberg

Det händer att jag fastnar framför gamla släktfotografier av människor jag inte känner. Han där som står i mitten och tittar så bestämt på mig. Han måste ha varit viktig – men vem var han? En främling som hamnade på bilden ett ögonblick när han inte var främling utan tydligt positionerad i tiden och rummet. Om en sådan person har Göran Rosenberg skrivit en biografi. Om Marcus Ehrenpreis som lite av en slump hamnade i Stockholm där han var överrabbin mellan 1914 och 1948, en röst som hördes i svensk och europeisk samhällsdebatt, en ledare för trosfränder, en språkbegåvning och skönlitterär författare.

Rosenberg följer Ehrenpreis liv från födseln i Lemberg, i nuvarande Ukraina, över studieår och tjänsten som rabbin i Sofia till Sverige. Biografier brukar ibland kallas "Life and Letters", alltså liv och verk. Men trots att Rosenberg duar sin huvudperson och mer än antyder att de liknar varandra kommer läsaren inte nära Doktor Ehrenpreis. Sällan har jag läst en biografi där huvudpersonens känslor fått så lite utrymme. Barndomen och uppväxtåren hoppas över, hustru och barn nämns bara i förbigående. Detta är samhällshistoria, inte människoskildring. Historien är tät. Tung. Två apokalyptiska världskrig hann Ehrenpreis uppleva – men också mellankrigstidens hopp. Han möter sin tids stora. Han yttrar sig i tidens frågor, ja… simmar förtvivlat i tidens ström. Ehrenpreis drömde om judendom som kulturell kraft i många länder, inte judisk nationalism. Historien gick inte hans väg. Den gick till koncentrationslägren.

Ehrenpreis överlever denna onda tid. Men tycks blekna bort. Också i Rosenbergs biografi försvinner Marcus Ehrenpreis. Än en gång förnekas han möjligheten att vara individ, inte bara talesman. Än en gång försvinner han ur bilden fastän han stod där i mitten. Synd.