INVENTERING

Gotlands museum kartlägger det kulturhistoriska värdet på öns kyrkogårdar

1:57 min
  • Nu ska gravstenar som tillhör vanliga arbetare eller hårt arbetande kvinnor kunna kulturminne-märkas.

  • Det är Gotlands museum som inventerar kyrkogårdarna för att kartlägga det kulturhistoriska innehållet som finns där – en uppdatering av inventeringen som påbörjades på 90-talet.

  • "Vi kanske tredubblar antalet gravvårdar som man kan anse som kulturhistoriskt värdefulla", säger Eva Selin, landskapsantikvarie vid Gotlands museum.