KOLLEKTIVTRAFIK

Gotlandsbuss kommer tillbaka i den gotländska kollektivtrafiken

1:29 min
  • Från 2023 och tio år framåt kommer Buss i Väst AB (Bivab) driva kollektivtrafiken på Gotland med underleverantören Gotlandsbuss bakom ratten.

  • Av de fem anbuden hade Buss i väst enligt regionstyrelsen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med totalt cirka 975 miljoner kronor.

  • De cirka 100 förarna hos den befintliga trafikoperatören kommer att erbjudas fortsatt arbete i den nya kollektivtrafiken 2023-2033.