almännyttan

Gotlandshem återupptar tre byggprojekt

1:33 min
  • Vid ett extrainsatt styrelsemöte på onsdagskvällen beslutade Gotlandshem att återuppta arbetet med byggprojekt i Visby, Hemse och Väskinde.
  • Nyligen beslutade man att stoppa planerna på nybyggnation på Visborgsområdet i Visby, vilket gör att man inte når målet om 500 nya bostäder.
  • Nu hoppas Roger Wärn (M), styrelseordförande och tillförordnad vd, att man ska nå målet inom sex-sju år med hjälp av höjt borgenstak och försäljningar av nuvarande bestånd.