OPINIONSUNDERSÖKNING

Gotlänningar har ganska stort förtroende för regeringen

1:58 min
  • 43 procent av de drygt 500 gotlänningar som svarat har ganska stort eller mycket stort förtroende för regeringen visar den opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio.

  • Kvinnor, medelålders och personer som sympatiserar med Socialdemokraterna svarar i högre grad att de har stort förtroende.

  • "Det är ett drömresultat för Magdalena Andersson om hon blir statsminister", säger Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

FRÅGA: Hur stort eller litet förtroende skulle du säga att du har för den nuvarande regeringen? (Resultat för Mälardalen inom parentes)

Mycket stort förtroende  7% (8%)
Ganska stort förtroende  35% (25%)

Varken stort eller litet  22% (22%)

Ganska litet förtroende  13% (20%)
Mycket litet förtroende  21% (24%)

Vet ej  1% (2%)

Novus har genomfört undersökningen via webbintervjuer den 8-18 oktober 2021 i en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel. 515 personer boende på Gotland har svarat.