Stadsmiljö

GPS-data gav kunskap om stadsbors nyttjande av grönytor

1:23 min
  • Brittiska forskare har i en studie testat att med GPS-data från en mobilapp undersöka hur 240 av Sheffields invånare använder stadens grönytor och om användande skiljer sig mellan olika demografiska grupper.
  • I snitt besökte appanvändarna grönytor varje dag. Summerat blev en timmes besök per vecka, vilket är tillräckligt för att kunna ge hälsofördelar.
  • Kvinnor och personer över 33 år använde grönytorna mer än andra.