Grafik: Mediemätaren April 2022

Den politiska diskussionen i medierna förändrades i ett slag när Ryssland invaderade Ukraina. Försvar och utrikespolitik kom att dominera både nyhetsmedier och sociala medier, och nådde nivåer som är mycket ovanliga. Frågor som brukar vara heta i svensk politisk debatt, som vård och skola, trängdes undan.

Invasionen har också gjort att statsminister Magdalena Andersson kommit att dominera medierna i ännu högre grad än tidigare. Det gäller särskilt nyhetsmedierna. För de flesta andra partiledare har intresset minskat. Det gäller särskilt för de mindre partierna.

Mediemätaren görs av Kantar Sifo för Ekot och täcker denna gång januari - mars. Den omfattar 938 000 inslag, artiklar och inlägg. Grafiken nedan gäller perioden som helhet, men det finns alltså stora skillnader inom perioden.