FÖRSÄKRINGSKASSAN

Granskning: Brister i Försäkringskassans avslagsbeslut

2:00 min
  • Försäkringskassan har avslagit sjukpenning och aktivitetsersättning, utan att ha utrett ärendena tillräckligt, det konstaterar Inspektionen för Socialförsäkringen.
  • En ny granskning visar att elva procent av avslagsbesluten har så tydliga brister i utredningen att personer felaktigt kan ha blivit utan sjukpenning eller aktivitetsersättning.
  • ”Det är problematiskt”, säger projektledaren Louise Grönqvist på Inspektionen för Socialförsäkringen.