DANMARK

Gratis covidtestning för barnfamiljer som bor på olika sidor gränsen

0:18 min
  • Barnfamiljer med föräldrar som bor på olika sidor Öresund erbjuds gratis testning för covid-19.
  • Tidigare har det varit gratis för de som studie- eller arbetspendlar mellan Sverige och Danmark och nu inkluderas barnfamiljer med delad vårdnad mellan länderna.
  • Barn under 12 år behöver inte testa sig.