Försvarsmakten

Gratis mensskydd till värnpliktiga

1:46 min
  • Gratis mensskydd är en av punkterna i det jämställdhets- och jämlikhetsarbete som pågår inom Försvarsmakten.
  • En projektgrupp arbetar med att se över hur uniformer, material och utrustning ska fungera lika bra för kvinnor och män.
  • "Det är ett viktigt signalvärde, vi vill skapa möjlighet för alla att verka efter bästa förmåga", säger befälet Katarina Randers som kom med idén.