OTRYGGHET

Greppet som ska vända utvecklingen i Norrliden

1:50 min
  • Metoden EST, "Effektiv samordning för trygghet" används av ett hundratal kommuner i Sverige sedan några år. Nu har den kommit till Norrliden i Kalmar.

  • Oavsett om det för tillfället är lugnt eller inte kommer polis, kommun och lokala aktörer alltid att samverka regelbundet och strukturerat.

  • "Man kommer utbyta lägesbilder och följa upp, det är den enskilt största skillnaden", säger kommunpolisen Niko Kalcidis.