Corona

Greta Thunberg: Pandemin visar hur vi kan behandla en kris

2:00 min
  • Klimataktivisten Greta Thunberg samlade miljoner unga i gatudemonstrationer världen över.
  • Corona har satt stopp för det, men enligt Greta Thunberg visar pandemin att världens ledare kan ta globala hot på allvar – om de bara vill.
  • “Coronapandemin, mer än något annat, visar väl att vi inte har behandlat klimatkrisen som en kris, inte en enda gång”, säger hon till Ekot.

Det finns likheter mellan hur barnen hanterats i coronapandemin och i klimatkrisen, säger Greta Thunberg till Ekot. Hon säger att barn drabbats hårt av skolstängningar och andra coronarestriktioner – uppoffringar som vuxenvärlden borde betala tillbaka i framtiden.

– Naturligt sett bör man ju tänka på barnen i första hand, men det gör vi inte. Framförallt när det kommer till klimat, men det finns såna tendenser när det kommer till pandemin också, säger Greta Thunberg.

På vilket sätt?

– Att barnen får stå tillbaka.

Greta Thunberg tar exempel med skolor som stängts världen över, och som i flera länder varit de sista att öppna upp, efter köpcentrum, arbetsplatser och barer. Barnens vardag och utbildning har påverkats starkt, en uppoffring som Greta Thungberg hoppas att vuxenvärlden på sikt betalar tillbaka.

– Eftersom vi på många sätt tagit vårt ansvar, genom att barn över hela världen har fått stå tillbaka för att skydda de i riskgrupper som ofta är äldre, så kan man ju hoppas att de äldre i framtiden också har modet och förnuftet att skydda oss yngre.

Och då tänker du på?

– På klimatet, självklart.

Foto: Sveriges Radio

Det är två år sedan Greta Thunberg ledde demonstrationer med miljoner unga världen över för en förändrad klimatpolitik. Coronapandemin satte stopp för dem, men visade också att världens ledare kan ta globala hot på allvar de bara om de vill, säger Greta Thunberg.

– Coronapandemin, mer än något annat, visar väl att vi inte har behandlat klimatkrisen som en kris, inte en enda gång.

Hur menar du då?

– Om vi säger att klimatkrisen är en kris och så fortsätter vi precis som vanligt. Sedan när det kommer en annan kris så har vi en helt annan krisrespons på det. Det sätter saker i ett nytt ljus.

Coronapandemin har också fått Greta Thunberg att reflektera över om klimatrörelsens strategi hittills – som enligt henne varit att betona hopp och möjligheter framför dystopiska framtidsscenarier – om den varit felaktig. För, säger hon, nu var det just rädslan som fick människor och hela samhällen att agera.

– Att folk faktiskt blev rädda. Det var det som gjorde att vi agerade, att det påverkade oss. Oavsett om det var för att man var rädd att förlora sitt jobb, eller för att bli sjuk, eller för att förlora någon närstående. Man kan då ifrågasätta om vår strategi kring att kommunicera klimatkrisen varit så lyckad. Det vi sagt hela tiden är att vi måste kommunicera hopp, att vi kan inte kommunicera hur verkligheten ser ut för då kommer vi bara att ge upp, säger Greta Thunberg.