Tanum

Gruppboende satte Mikael ensam med lapp på akuten – "som ett paket"

2:04 min
  • Mikael som bor på ett kommunalt gruppboende i Tanum, kan varken prata eller röra sig, ändå blev han lämnad med en lapp på akuten helt ensam med hög feber och covid-symptom.

  • "Det är som om han vore ett paket på posten, det finns inga ord för hur kränkande det är, det är skandal", säger en av Mikaels anhöriga som tappat förtroendet för boendet och som anmält händelsen till IVO.
  • Tanums omsorgschef Sirene Johansson säger att det är en ansvarig på boendet som i samband med ett missförstånd gett fel direktiv till personalen, vilket är allvarligt och absolut inte får hända.

Mikael i inslaget heter egentligen något annat.