Jordbruksersättning

Gunnar väntar fortfarande på myndighetsbeslut – sex år senare

1:57 min
  • Gunnar Rundgren är en av de lantbrukare vars ersättningsärenden hanterats långsamt av Jordbruksverket och Länsstyrelsen Uppsala enligt JO.
  • Länsstyrelsen Uppsala uppger att förseningarna till stor del beror på att jordbruksverkets IT-system inte är helt på plats.
  • "Det är också ett otroligt komplext regelverk att ta hänsyn till och få med i våra IT-system", säger Peter Krause på jordbruksverket.