Gymnasieelever får gå tillbaka till skolan efter påsk

3:07 min

Elever på gymnasiet ska gå tillbaka till skolan efter påsk. Det har regeringen bestämt. Men om smittan ökar mycket på en plats, så kan skolan fortsätta ha undervisning på distans. Faran är inte över, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Ingen ska kunna tolka detta som att v blåser faran över, säger utbildningsministern.

Sedan den tredje december har de flesta elever på gymnasiet haft undervisning på distans. Det var för att minska spridningen av coronaviruset. Nu ökar smittan mer än i december. Ändå har regeringen bestämt att lärare och elever på gymnasiet ska kunna gå tillbaka till skolan efter påsklovet. Det är viktigt för unga att vara på plats i skolan, menar utbildningsministern.

– Skolan är avgörande för elevernas framtid, vårterminen är snart inne i ett sista skede och skolan är en högt prioriterad samhällsviktig verksamhet, säger Anna Ekström.

Men skolorna måste se till att smittan inte sprids. Till exempel ska det finnas skyddsutrustning till lärare, klassrum ska vädras och ha bra ventilation och, om det går, kan undervisningen vara utomhus, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Gå igenom lokaler, kolla att ventilationssystem funkar, går det att ha undervisning utomhus - det är förstås bättre än att vara inomhus, allt i syfte att skolan ska kunna förbli så öppen som möjligt resten av vårterminen, säger Anna Ekström.

Om många blir smittade på en skola, eller om smittspridningen ökar mycket i ett område, så kan skolor fortsätta att ha undervisning på distans. Det kan skolan och smittskyddsläkaren i regionen bestämma, säger Anna Ekström.

- Skolor på gymnasiet och också högstadiet kan och bör använda fjärr och distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler, för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, säger Anna Ekström.