Gymnasieelevers mående påverkades negativt av distansundervisningen

1:56 min
  • Många gymnasieelever svarar att deras mående påverkades negativt av distansundervisningen under pandemin, det visar en enkätundersökning från Sveriges elevkårer.
  • ”Mina betyg har blivit mycket sämre än vad de har varit förut”, säger William Oldenborg från Örnsköldsvik som går andra året på gymnasiet.
  • Sveriges elevkårer vill att kunskaperna hos eleverna kartläggs för att minska kunskapsglapp och att det görs satsningar för att hjälpa elever med deras hälsa.