Hadicha och barnkonventionen

7:17 min
  • Vad ska styra utvisningsbeslut för barn som bott länge i Sverige?

  • Efter att barnkonventionen blev svensk lag så kom migrationsöverdomstolen i slutet på förra året med en första dom – där barnets bästa prövades mot andra omständigheter, och barnets intressen vägde i just det fallet tyngst. Samtidigt fortsätter barnkonventionen och utlänningslagen att krocka.

  • I ett annat fall har Migrationsverket bestämt att 13-åriga Hadicha i Stockholm ska utvisas till Uzbekistan. Hon är född i Sverige och har bott hela sitt liv här, men myndigheten pekar på att Hadicha saknar uppehållstillstånd, och vistats här utan tillstånd.