OPINIONSUNDERSÖKNING

Hälften av gotlänningarna får politisk info via sociala medier

1:59 min
  • 49 procent av de drygt 500 gotlänningar som svarat i Novus undersökning anger att de får information om vad partierna vill genom sociala medier.

  • Drygt 60 procent får valinformation från TV visar undersökningen där deltagarna kunnat ange flera olika svarsalternativ.

  • "Det är rörliga och unga väljare som är intresserade av sociala medier", säger Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

OM UNDERSÖKNINGEN

Fråga: Varifrån får du information om vad partierna vill? Flera svar möjliga, (Mälardalen inom parentes)

TV: 62% (73%)
Dagstidningar: 52% (47%)
Sociala medier: 49% (38%)
Radio: 36% (37%)
Tidningar på internet 33% (50%)
Partiernas hemsidor på internet: 30% (27%)
Vänner och familj: 26% (18%)
Annat: 2% (3%)
Vet ej: 2% (2%)

Undersökningen som gjorts på uppdrag av Sveriges Radio genomfördes 8-18 oktober 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Samtliga 515 som svarat är mellan 18 och 84 år och bosatta på Gotland.