OPINIONSUNDERSÖKNING

Hälften av gotlänningarna kan tänka sig längre överfartstid

2:00 min
  • Den andra halvan av de som svarat i undersökningen som genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Radio kan inte tänka sig längre överfartstider.

  • Trafikverket lyfte i höstas frågan om längre restid vilket de beräknar skulle minska energianvändningen med 45 procent jämfört med i dag.

  • "Jag tror ändå att de flesta gotlänningar ser att de snabbgående färjor vi har i dag är positivt", säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

OM UNDERSÖKNINGEN

FRÅGA: Med färjetrafiken skulle 45 minuters längre överfartstid sänka bränsleåtgången med 40 procent. Skulle du kunna tänka dig en förlängning av överfartstiden för att spara på klimatet?

Ja, jag kan tänka mig mer än 45 minuter längre överfartstid: 25%
Ja, jag kan tänka mig 45 minuter längre överfartstid: 24%

Nej, jag vill behålla samma överfartstid som idag: 33%
Nej, jag tycker att färjorna borde gå snabbare än idag: 16%

Vet ej: 2%

Undersökningen som gjort på uppdrag av Sveriges Radio genomfördes 8-18 oktober 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Samtliga 515 som svarat är mellan 18 och 84 år och bosatta på Gotland.