COVID-19

Hälsoexperter tycker till om EU:s pandemiarbete

2:02 min
  • Genom att göra djupintervjuer med 18 hälsoexperter i Europa har forskare från Nederländerna och Belgien kollat hur EU skötte sig under första vågen av coronapandemin.
  • Experterna var enade om att EU:s mandat inom hälsofrågor var begränsade men också att smittskyddsmyndigheten ECDC, som är baserad i Stockholm, var för svag.
  • Men det kan också vara svårt om beslut tas på för hög nivå, enligt Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin på Karolinska Institutet.