Akademiska sjukhuset

Hälsoplanering med patienten istället för ronden

1:21 min
  • En geriatrikavdelning på Akademiska sjukhuset har avskaffat ronden och utgår nu istället från en hälsoplanering.
  • På avdelningen 30 A har det lett till att en del vårdtider kortats ner, berättar Malin Sjöberg Högrell som ordförande i sjukhusstyrelsen.
  • "Bemötandet har en otroligt stor betydelse för patienten och det kan påverka resultatet av vård och behandling", säger Malin Sjöberg Högrell.