Ekot granskar LSU

Han klassas som ett säkerhetshot: "Jag är inte farlig"

6:52 min
  • I väntan på utvisning har han med anmälningsplikt gått till polisen fem dagar i veckan i sex år nu. "Säpo har fel om mig" berättar mannen.
  • "Vårt uppdrag är att hålla koll på individerna", säger Fredrik Hallström, enhetschef inom Säpo.
  • Ett reportage om LSU-utvisningsbesluten som inte går att verkställa av Ekots granskande reporter Sanna Drysén.

Opartiskhet och saklighet är grundbultar i SRs uppdrag liksom i Ekots rapportering. Det har blivit en kritisk debatt i media om dessa inslag. Vi vill fortsatt ge publiken en möjlighet att ta del av inslagen men vill också att publiken ska få kunskap om hur Ekots ansvarig utgivare Klas Wolf-Watz resonerat. Det kan ni läsa om här.