MYNDIGHETEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR

Han ska leda Karlstads nya myndighet

0:57 min
  • Henrik Landerholm blir generaldirektör för den nya Myndigheten för psykologiskt försvar som ska starta upp i Karlstad vid årsskiftet.
  • Han har tidigare varit rektor för Försvarshögskolan, ambassadör och moderat riksdagsledamot.
  • Myndigheten ska stärka Sveriges förmåga att möta vilseledande informationspåverkan mot landet och ha 45 anställda i Karlstad och Solna.