Samernas nationaldag

Han vill bryta okunskapen: "Finns ytterst få läroböcker om samerna"

1:15 min
  • Idag, lördag den 6 februari, firas samernas nationaldag, eller samefolkets dag, över hela Sápmi.
  • Dagen som firades för första gången 1993 firas till minne av det första gränslösa landsmötet i Trondheim 1917, där samer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland samlades för att diskutera gemensamma problem.
  • Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti, Samelandspartiet tycker det är viktigt att påminnas om den historia av förtryck som samerna länge levt med.