Habo

Handlarnas oro: "Parkeringarna viktiga för vår överlevnad"

1:20 min
  • Flera centrumhandlare i Habo kommun är oroliga över att parkeringsplatserna försvinner och hamnar längre bort från centrum i samband med att framtidens Habo nu planeras.

  • Kommunen centrumplan, som nu är ute på samråd, ska det beslutas om i slutet av september.

  • Habo kommun skriver till P4 Jönköping att deras intentioner inte är att försämra för centrumhandlarna utan vill samarbeta med dom för att hitta en lösning framåt, men att det är svårt att utveckla centrum om inte man kan göra förändringar.