ÄTSTÖRNINGAR

Hanna sökte vård för ätstörningar: Behandlades som ett barn

1:30 min
  • Vården för personer med ätstörningar är inte anpassad för vuxna, säger Hanna Wirdegård i Karlstad, som levt med ätstörningar i nästan 30 är.

  • "Min man erbjöds anhörigsamtal med tonåringarnas föräldrar, vilket blir väldigt märkligt", berättar Hanna Wirdegård, som tycker att vården borde lyssna mer på vuxna patienters erfarenheter.

  • Johanna Andersson, chef på Centrum för ätstörningar i Karlstad, säger att vården visst anpassas efter patienternas ålder, även om hon förstår att Hanna reagerade negativt på bland annat anhöriggruppens utformning.