Nationella minoritetsspråk

Här är förslagen som ska förbättra undervisningen i minoritetsspråken

1:50 min
  • Mer fjärrundervisning i de nationella minoritetsspråken och lättare att läsa språken på gymnasiet är några av de förslag som Skolverket lämnar till regeringen.
  • Skolverket föreslår också en uppdragsutbildning för lärare och ett produktionsstöd för att ta fram läromedel i de nationella minoritetsspråken.
  • "De ekonomiska ersättningarna skapar incitament för att få till fjärrundervisningen och för att producera läromedel", säger undervisningsråd Gunnar Stenberg från Skolverket.

När förslagen är fullt genomförda beräknar Skolverket att de skulle kosta 33 miljoner kronor per år.

 

Suomeksi: Kouluviraston ehdotus: Kouluille korvamerkittyä rahaa vähemmistökielten äidinkielenopetukseen