TRAFIK

Här är vägarna som Trafikverket vill satsa på

1:12 min
  • Snabbtågsjärnvägen Ostlänken och väg 56 är de enda investeringarna som Trafikverket pekar ut särskilt i den nationella investeringsplan som på tisdagen lämnades in till regeringen.

  • Väg 56 ska etappvis byggas ut till mötesfri 2+1 väg och Ostlänken blir en ny, dubbelspårig järnväg som ger nya stationer i Vagnhärad och Nyköping. 

  • Planen gäller för de närmaste elva åren och lämnas nu till regeringen för att sedan gå ut på remiss.