Östersjötorsken

Här ges lekande östersjötorsk optimala förhållanden

1:51 min
  • På ett forskningslaboratorium i Ar på Gotland provas en ny metod för att föda upp torsk.

  • I labbet hjälps torskarna genom det kritiska förökningsstadiet, och sedan sätts larverna ut på väl valda ställen i Östersjön.
  • "Ser vi att det här lyckas kan vi göra det här på fler ställen runt Östersjön", säger Gunilla Rosenqvist i Projekt Recod.