Reportage

Här tackar en av tre nej till Astra Zenecas vaccin

9:32 min
  • Pandemin har aktualiserat vår uppfattning av risk. Helt plötsligt ställs vi inför risker vi tidigare inte behövde hantera i vår vardag. 
  • Vi umgås mer sällan över generationsgränser, undviker kollektivtrafiken, tvättar händerna och håller avstånd.
  • Men vad händer med vår riskuppfattning när vi får en lösning - ett vaccin - som i sin tur kan medföra risk?

I inslaget hörs specialistsjuksköterskan Rebecca Guldberg, Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell samt psykologen Filip Arnberg.