MONSTERBYGGET

Här växer nya universitetsområdet Campus Albano fram

1:03 min
  • Nu byggs lärosätena Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan samman i form av nya Campus Albano.
  • Där ska det finnas studentbostäder, universitetslokaler, restauranger, kaféer och små butiker, säger Anna Martin projektområdeschef på fastighetsbolaget Akademiska hus.
  • "Utgångspunkten har varit att bygga i samklang med naturen och vi ger tillbaka till området genom att skapa en park som fungerar som en spridningsväg för växter och djur"