Chile

Hård FN-kritik mot Sverige och Boliden

2:10 min
  • FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och svenska metallföretaget Boliden för det giftiga avfall som bolaget fraktade till Chile i mitten av 1980-talet.
  • FN-rapportörerna menar att tusentals människor tagit skada och underkänner svenska domslut som friar Boliden från ansvar.
  • Boliden och den svenska regeringen säger nej.

Rodrigo Pino, från Arico i norra Chile, är talesperson för de chilenska familjerna som förlorade en rättsprocess mot Boliden för två år sen. Han är glad över beskedet från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

– Vi är väldigt rörda här idag, det är första gången som man officiellt slår fast att det här har rört sig om ett brott mot de mänskliga rättigheterna, säger han.

Det var i mitten av 80-talet som Boliden fraktade 20 000 ton miljöfarligt avfall för sluthantering i norra Chile. Boliden betalade en lokal firma för sluthanteringen, men företaget gick i konkurs och avfallet med bland annat arsenik blev kvar.

Rapportörer från FN:s råd för mänskliga rättigheter har nu gått igenom fallet och skriver att uppskattningsvis 12 000 personer under årtionden påverkats av miljögifterna i området, med bland annat cancer, hosta och infertilitet.

Invånare i Arica stämde Boliden men det svenska rättsväsendet slog fast att bolaget inte har gjort något fel. Den arsenik som hittats i blodet hos lokalbor var antingen i för låga halter, kunde inte säkert kopplas till det svenska avfallet eller så var det omöjligt för Boliden att förutse att folk skulle bosätta sig där, menade tingsrätten. Hovrätten avfärdade 2019 fallet som preskriberat.

I ett mycket skarpt formulerat brev underkänner FN-rapportörerna de svenska domsluten, bland annat eftersom Sverige redan innan transporterna gjort olika åtaganden om internationell miljöhänsyn. Och eftersom miljögifter drabbar under lång tid går det inte heller att preskribera ärendet, menar de, med hänvisning till ett utslag i Europadomstolen.

FN-rapportörerna vill nu att det giftiga avfallet hämtas tillbaka till Sverige eller tas om hand ansvarsfullt i Chile och att de drabbade får hjälp.

Den svenska regeringen säger nej till uppmaningen i ett brev från UD:s presstjänst till Ekot:

"Regeringen har tillbakavisat krav på att Sverige ska vidta åtgärder som rör våtverksslammet. Det har gått lång tid sedan det inträffade och frågan har varit föremål för domstolsprövningar i både Sverige och Chile."

Metallkoncernen Boliden tillbakavisar kritiken helt.

– Det finns ingenting i dag som tyder på att man har haft, eller att man har, en allvarlig situation i Arica vad gäller spridning, säger bolagets kommunikationsdirektör Klas Nilsson.

– Boliden gjorde nästan allting rätt.

Hur kan ni och FN:s råd för mänskliga rättigheter ha så diametralt olika uppfattning?

– Jag tror att FN fått uppgifter som tyder på problem i området. Det är inte konstigt att FN missuppfattat frågeställningar.

Vem som helst får ju känslan av att – om det är 20 000 ton och det innehåller höga halter arsenik och andra ämnen – det har haft en väldigt allvarlig konsekvens på ekosystem och så vidare?

– Arsenik var en produkt på den här tiden, det här var 30 år sen, det var sleepers på folks tomter. Vi hade ett arsenikverk i Skellefteå. Sen att materialet exporterades, det här är ett material som ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt, och det gjordes inte i Chile.