Går för långsamt

Hård JO-kritik mot Migrationsverkets handläggningstider

2:02 min
  • Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning och passivitet. Det gäller såväl asyl- och anknytningsärenden som ansökningar om medborgarskap.
  • JO ser allvarligt på att Migrationsverket inte kommit till rätta med problemen, trots många års kritik.
  • Migrationsverket har avböjt att kommentera kritiken, med hänvisning till att man inte läst besluten än.

Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning och passivitet. Den gäller inte bara asyl- och anknytningsärenden utan också medborgarskapsärenden.

JO Per Lennerbrant ser allvarligt på att Migrationsverkets ledning inte kommit till rätta med problemen, trots många års kritik.

 – Nu kan man inte längre skylla långa handläggningstider på den så kallade flyktingkrisen hösten 2015, utan nu måste myndigheten ta ett större eget ansvar och se till och lösa den här situationen.

Och vem är det då som är ytterst ansvarig här?

– Ja, ytterst ansvarig är naturligtvis Migrationsverkets ledning och allra ytterst dess generaldirektör.

JO har under lång tid tagit emot mängder av anmälningar om långa handläggningstider på Migrationsverket. Kritik utdelades gällande perioden 2011 till 2013, men vid en uppföljning 2016 ansåg JO att den kraftiga ökningen av antalet asylsökande hösten 2015 var en omständighet som låg utanför Migrationsverkets kontroll och myndigheten kritiserades därför inte. Samma slutsats drog man vid uppföljningen 2018.

Men nu är JO:s tålamod slut. I går offentliggjorde Per Lennerbrant fyra beslut där ärenden som handlagts inom Migrationsverket granskats. Det gäller asyl, uppehållstillstånd i anknytningsärenden och ansökan om svenskt medborgarskap. Den gemensamma bedömningen är att:

JO kritiserar Migrationsverket för långsam handläggning i samtliga granskade ärenden och för passivitet under handläggningen i de flesta av ärendena.

I de granskade anknytningsärendena ligger handläggningstiden på ett till tre år. Trots utlänningsförordningens tidsfrist om nio månader. Medborgarskapsärenden var tidigare inte prioriterade utan har fått växa på hög, även om det påverkar viktiga saker i enskilda människors liv, som att rösta i allmänna val och kunna resa utomlands.

I samtal mellan JO och Migrationsverket i mars förra året, uppgav myndigheten att det kommer att dröja till slutet av 2023 innan man klara att avgöra ärenden inom sex månader, vilket är målsättningen.

Migrationsverket har avböjt att kommentera JO:s kritik med hänvisning till att man inte läst besluten ännu. Men i skriftväxlingen med JO hänvisar myndigheten till att främst minskade anslag i statsbudgeten skapat nuvarande situation. JO, Per Lennerbrant, är medveten om detta.

– De här frågorna har ju delvis uppmärksammats i regeringens styrning av Migrationsverket, i regleringsbrev och annat. Och samtidigt kan jag se att anslagen också har dragits ner under senare år. Och det är därför som jag också skickar besluten för kännedom till ansvarigt departement.

Det är till justitiedepartementet som JO skickat sina beslut. Justitieminister Morgan Johansson vill inte låta sig intervjuas, men säger i en skriftlig kommentar till Ekot att handläggningstiderna för asylärenden halverats sedan 2018 och att:

Vi fortsätter att arbeta för att Migrationsverket ska kunna korta sina handläggningstider ytterligare.