VÅRDSKULDEN

Hård kamp om vårdresurser – så ser regionrådet på Norrbottens chanser

1:50 min
  • Regionstyrelsen har i dag sitt första sammanträde efter sommaren och en fråga på agendan är hur sjukvården ska kunna nå ett normalläge och beta av vårdskulden.

  • Drygt 4 100 personer väntade på operation strax före sommaren och primärvården beräknas ha skjutit upp 36 100 besök i länet.

  • Planen att upphandla vårdtjänster är inte unik för Region Norrbotten och konkurrensen på vårdmarknaden är hård.

Johanna Hövenmark, P4 Norrbotten
johanna.hovenmark@sverigesradio.se