TILLFÄLLIG LAGÄNDRING

Hård ton i remissvar om Cementas begäran om treårigt tillstånd

1:58 min
  • Cementa har begärt att regeringen ska ge bolaget ett tillfälligt tillstånd att under tre år fortsätta med kalkbrytning på Gotland.
  • Flera av remissvaren är negativa till Cementas begäran.
  • Bara Sveriges geologiska undersökning SGU anser att tillgången till cement är så samhällsviktig att det finns skäl att bevilja tillstånd, trots Cementas försämring av grundvattnet.