PSYKISK OHÄLSA

Hårda kritiken mot BUP – barn får vänta för länge på hjälp

1:55 min
  • Över fyrtio gånger de fem senaste åren har barn- och ungdomspsykiatrin kritiserats för att barn och unga fått vänta för länge på vård.

  • Det visar en genomgång som Ekot gjort av ärenden hos Inspektionen för vård och omsorg.

  • Trots många års satsningar för att komma åt problemen med långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har många regioner svårt att ge vård utan väntan.

Det är många som inte mår bra i dag. Det är budskapet jag får utifrån regionerna, att det är ett ökat tryck. Det är både fler som söker men det är också ganska många med rätt komplicerad problematik som hör av sig och det gör ju att man behöver mer insatser då kanske än vad genomsnittet behövde tidigare, säger Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Lång väntan på exempelvis behandlingsinsatser eller utredning är ett av de vanligaste skälen bakom anmälningar mot BUP till Inspektionen för vård och omsorg, det visar en genomgång som Ekot gjort. De senaste fem åren har ungefär 200 anmälningar gjorts som rör detta.

Hittills har Ivo valt att rikta kritik mot verksamheten med koppling just till väntetiden i över 40 fall.

Det handlar till exempel om barn som fått vänta på behandling eller neuropsykiatrisk utredning. Så här står det till exempel i ett av Ivos beslut:

”IVO anser att BUP har brustit i tillgänglighet, då patienten under nästa 10 månader inte fått påbörja några behandlingsinsatser. Av anmälan framkommer att patienten har fått ett försämrat mående med tankar om döden under den långa väntetiden till BUP”

I ett annat exempel skriver Ivo:

”IVO bedömer att de långa väntetiderna på BUP var en brist, vilket inte är förenligt med en god och omsorgsfull vård. Att barn lämnas obehandlade under lång tid kan medföra ett försämrat mående.”

Det finns i dag en förstärkt vårdgaranti för barn och unga som innebär att de som söker hjälp hos BUP ska få en första bedömning inom 30 dagar och inom ytterligare 30 dagar ska den behandling eller utredning man beslutat göra inledas, men få regioner klarar av att leva upp till det här.

Sveriges psykiatrisamordnare Ing-Mari Wieselgren menar att så här ska det inte vara. Hon pekar dock på att vården inom barn- och ungdomspsykiatrin enligt henne generellt fungerar bra och att det totala antalet barn och unga som får hjälp i dag är fler än någonsin.

– Men för varje familj och barn som känner att de inte har fått hjälp och har fått vänta så är det ju ödesdiger för den familjen och det är barnet. Några månader i ett barns liv är väldigt mycket längre än några månader i en vuxens liv faktiskt.

Du som behöver stöd kan exempelvis vända dig till de här organisationerna:  

SPES

MIND - självmordslinjen

Jourhavande medmänniska

BRIS