STORT VÄGPROJEKT

Hårda kritiken mot Tvärförbindelse Södertörn: Kommer öka trafiken

1:42 min
  • Miljöpartiet i Region Stockholm och i sju Södertörnskommuner  går i ett remissvar till hård attack mot planerna på Tvärförbindelse Södertörn.
  • Motorväg och tunnlar är tänkt att knyta samman Nynäsvägen med E4/E20, ett projekt som beräknas kosta mellan 10 och 15 miljarder kronor – men MP befarar att trafikvolymerna ökar.
  • "Tvärtemot alla miljömål så riskerar det här att öka biltrafiken, inte minska den", säger oppositionsrådet i Huddinge, Anders Lönroth (MP).