Hårda sanktioner införs mot Mali

1:59 min
  • Det är den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas som nu beslutat om hårda sanktioner mot Mali, detta sedan kuppmakarna där inte infriat tidigare löfte om val och övergång till civilt styre i februari.

  • Sanktionerna innefattar också ett handelsembargo, stopp på finansiellt stöd och en frysning av Malis tillgångar i den Västafrikanska centralbanken.

  • Situationen i Mali oroar grannländerna som också hotas av islamistiskt våld, men också den forna kolonialmakten Frankrike som successivt dragit tillbaka sina styrkor som varit där just för att bekämpa islamistiska terrorister.