Utsläpp

Hårdare riktlinjer från WHO – hoppas rädda miljontals liv

2:00 min
  • Under eftermiddagen kom Världshälsoorganisationen WHO med nya riktlinjer kring luftkvalitén, som de hoppas ska rädda miljontals liv.
  • I riktlinjerna, som senaste uppdaterades 2005, fokuserar de på att minska till exempel kvävedioxid och kolmonoxid, som finns i utsläpp trafiken och förbränning.
  • I Sverige behövs omfattande insatser för att klara de nya riktlinjerna, menar Naturvårdsverket.