CORONAVIRUSET

Härjedalens kommun går upp i stabsläge

0:27 min
  • Härjedalens kommun går upp i stabsläge med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset.

  • Personalläget inom vård, omsorg, förskola och skola är fortsatt ansträngt och kommunen jobbar nu med frågan om hur resurserna kan omfördelas.

  • "Vi har fullt fokus på att stärka bemanningsläget", skriver kommunchef Gunnel Gyllander på kommunens hemsida.