Behövs för resor

Hårt tryck för att få covidbevis

2:01 min
  • Trycket har varit hårt på E-hälsomyndigheten när det gäller ansökningar om covidbevis för att kunna resa utomlands.
  • Sedan starten första juli har 2,5 miljon covidbevis utfärdats.
  • Men eftersom en del sökt mer än en gång uppskattar myndigheten att det rör sig om ungefär två miljoner svenskar som ansökt om covidbevisen.