Psykisk ohälsa

Hästar – en bra hjälp för att upptäcka psykisk ohälsa hos barn

1:34 min
  • På ridskolan i Tingsryd har man börjat jobba mer aktivt för att upptäcka barn och ungdomar som inte mår bra.
  • Flera ledare har via kommunen utbildats till så kallade Första hjälpare för att stötta vid psykisk ohälsa.
  • "Det finns barn och ungdomar som kanske inte mår jättebra, och då har vi verktyg för hur vi ska möta det", säger ridskolechefen Sara Karlsson. 

Tingsryds kommun har det senaste året utbildat personal inom bland annat äldreomsorgen och skolan, och nu också föreningar, till att bli Första hjälpare vid psykisk ohälsa. Att vara den som ser när någon inte mår bra, lyssnar och kanske hjälper till att slussa personen vidare.