vatten

Haveri på deponi – förorenat vatten kan ha läckt ut

0:30 min
  • Förorenat vatten kan ha läckt ut i havet och på en åker i Mörrum.
  • Det var i december som Västblekinge Miljö AB:s deponi drabbades av ett haveri som ledde till en översvämning. Stora mängder nederbörd och ett haveri i en pump uppges ha orsakat översvämningen, skriver Blekinge läns tidning.
  • Det har tagits prover på olika utsläppspunkter som är skickade på analys men än har inga provsvar kommit.