Klimatanpassning

Havet kommer – men stödpengarna tar slut

1:58 min

Det anslag som kommuner kan ansöka om från staten för att göra klimatanpassningar har redan i stort sett tagit slut för i år.

Den höjning av havsnivån som följer med ett varmare klimat kommer att kräva dyra investeringar av många svenska kustkommuner. Bland annat för att bygga skyddsvallar mot det stigande vattnet.

– Vi ser inte att det finns något val egentligen. Antingen måste vi bygga ett skydd eller så riskerar näset att bli översvämmat, säger Erik Andersson som står ute i blåsten på Falsterbonäset.

Han är projektledare för den två mil långa skyddsvall som Vellinge kommun vill bygga för att skydda bebyggelsen mot kommande översvämningar, framför allt vid högvatten. Vallen beräknas kosta 200 miljoner kronor.

Men pengarna som staten kan hjälpa till med har redan i stort sett tagit slut för i år. Det är det statliga anslag till klimatanpassningar som kommuner kan ansöka om via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att få hjälp med klimatanpassningar.

– Som det ser ut nu är det mesta av vårt anslag redan intecknat i ansökningar som kommunerna redan har sökt om och åtgärder som är påbörjade. Så vi har inte så mycket medel kvar att bevilja för nya åtgärder som kommunerna behöver vidta, säger Mette Lindahl-Olsson som är enhetschef på enheten för naturolyckor och beslutstödssystem på MSB.

Det är ansökningar på sammanlagt över 670 miljoner kronor som ligger inne hos myndigheten. Samtidigt har anslaget minskat från förra årets 75 miljoner till 25 miljoner kronor för i år.

Klimat- och miljöminister Per Bolund har tackat nej till en intervju om varför det inte satsas mer. Men i ett mejl skriver miljödepartementet att det har gjorts extra satsningar på klimatanpassning när det gäller risker för ras och skred längs Göta älv.

Erik Andersson i Vellinge tycker däremot att man behöver satsa mer.

– Vi tycker att staten bör ta ett större ansvar i de här frågorna, säger han.

Hör mer i Vetenskapsradion Klotet.