LÖRDAG 6 NOVEMBER 2021

Havsnejonögonen är på fallrepet

10 min

Precis som laxar leker havsnejonögon och kläcks i rinnande sötvatten. De lever sen en period ute i havet.

2015 fanns havsnejonögon i ett 20-tal vattendrag i Halland. 2019 hittades lekande fiskar bara i 4. Ett fåtal finns i Skåne och Västra Götaland. I Blekinge har de försvunnit.

Elisabeth Thysell på länsstyrelsen i Halland jobbar med åtgärdsprogrammet för de hotade havsnejonögonen.

Jenny Berntson Djurvall åkte till Högvadsån i Falkenbergs kommun för att möta upp henne.
För där kan man fortfarande kan se vuxna individer gräva lekgropar i midsommartid.