Lagskärpning

HD prövar vad som ska ge livstids fängelse vid mord

2:00 min
  • Efter en lagskärpning ska Högsta domstolen, HD, nu klargöra vad som krävs för livstids fängelse som påföljd vid mord.
  • I det aktuella fallet, som skedde i Västerås i mars förra året, knivskars offret i halsen och levde i tio minuter innan han dog.
  • Det medförde stor smärta och kraftig dödsångest och bör ge livstids fängelse, enligt Riksåklagaren, som överklagat hovrättens dom om 18 års fängelse.