SOVVANOR

Hemarbetare sover i snitt en halvtimme längre

0:38 min

Vi sitter inte mer still när vi jobbar hemifrån. Däremot tenderar vi att sova längre, enligt en liten studie från Gävle Högskola.

Vi sover i snitt lite drygt en halvtimme längre när vi arbetar hemifrån istället för på kontoret, enligt en relativt liten studie från Högskolan i Gävle.

I studien ingick 27 heltidsarbetande deltagare som hade en aktivitetsmätare på kroppen både när de jobbade på arbetsplatsen och när de utförde exakt samma arbetsuppgifter fast hemifrån.

Den ökade sömnen tror forskarna beror på att man inte har någon restid till jobbet när man arbetar hemifrån och då väljer att sova lite längre. Dessutom fann forskarna att det egentligen inte var någon större skillnad på hur mycket personerna rörde på sig vid hemarbete och när de jobbade på kontoret.

Referens

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10582-6