KULTURARV

Hembygdsförening kämpar för att rädda k-märkt industribyggnad

1:57 min
  • Hägerstens hembygdsförening har fått rätt av mark- och miljödomstolen att överklaga rivningslovet av en k-märkt industribyggnad i södra Stockholm.

  • Karin Schibbye i hembygdsföreningen är positiv till att ett nytt bostadsområde ska växa fram, men tycker att staden ska ta till vara de kulturhistoriskt unika byggnader som finns på platsen.

  • ”Vi menar att ett rivningslov under en pågående detaljplaneprocess föregriper den demokratiska processen”, säger hon.