Pressmeddelande

Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) fyller 90 och 35 år

I år fyller Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 90 respektive 35 år. Sveriges varningssystem är en viktig del av vår beredskap inför kriser och krig. I snitt skickas det ut ungefär 50 VMA-meddelanden varje år.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i Sveriges Radio P4 och tv samt i vissa fall utomhusvarningssystemet och sms till mobiltelefoner.

VMA utgör en central del av Sveriges Radios beredskapsuppdrag och Sveriges Radio har en central roll i VMA-kedjan. Tillsammans med den som begär VMA formulerar Sveriges Radio meddelandet och skickar även ut det till exempelvis kommuner och länsstyrelser.

Systemet för utomhusvarning har funnits länge och namnet Hesa Fredrik ska ha uppkommit när signalen testades för första gången 1931. Då påpekade Oscar Fredrik Rydqvist, krönikör på Dagens Nyheter, att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

– Sveriges Radio når ut i hela landet och vi vet att när det inträffar kriser, då lyssnar man på oss. Det såg vi inte minst under skogsbränderna 2018 då nästan varannan person i de drabbade områdena dagligen lyssnade på Sveriges Radios lokala kanaler. Det var också den rapporteringen folk litade på mest enligt Skogsbrandsutredningen, säger Mårten Randberg, Chef Trafikredaktionen/Sändningsledningen, Sveriges Radio.

Testas en gång per kvartal
Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Om du hör signalen vid en annan tidpunkt än då den testas, eller får ett VMA i mobilen ska du:

  • Gå inomhus och stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för att höra vad som händer
  • För mer information gå in på webbplatsen Krisinformation.se eller ringa 113 13

Under 2021 har hittills 27 VMA sänts ut, där merparten har varit varning för brand med giftig rök. Vid inget av dessa har Hesa Fredrik använts. Normalt skickas det ut mellan 40-50 VMA per år. Det är MSB som äger systemet men drift och underhåll sköts av kommunerna. Om fel på ljudsändarna upptäcks, ska detta anmälas till den lokala räddningstjänsten.

Vid frågor vänligen kontakta:

Mårten Randberg, Chef Trafikredaktionen/Sändningsledningen, Sveriges Radio
marten.randberg@sverigesradio.se 
070-598 16 54

Susanna Mörner, pressansvarig
susanna.morner@sverigesradio.se 
070-083 97 37